Σκοπός

Σκοπός της επιχείρησης είναι η επιτυχημένη και αποτελεσματική δραστηριοποίηση, σε αντικείμενα που σχετίζονται με την Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή & Συντήρηση, Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων Γεωλογικού Ενδιαφέροντος όπως:

 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
 • ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ & ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
 • ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Σε συνεργασία με μόνιμους ειδικευμένους συνεργάτες, διαφόρων ειδικοτήτων, κατόχους μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων, εκπονούνται σύνθετες μελέτες και κατασκευάζονται περίπλοκα τεχνικά έργα.

 

Στόχος

Στόχος της επιχείρησης είναι, να προσφέρει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, με εύλογο τίμημα, επιδιώκοντας την ικανοποίηση των πελατών (Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα), προσδοκώντας σε μακροχρόνιες συνεργασίες.

Εγγύηση για την επίτευξη του στόχου και την διατήρηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολύ υψηλά στάνταρ, αποτελούν η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση και η συνεχώς εμπλουτιζόμενη επιστημονική γνώση του ανθρώπινου δυναμικού (μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες), η μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία και αξιοπιστία, συνδυαζόμενη με την συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση του τεχνικού και επιστημονικού εξοπλισμού.