Tεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων

Οι συνεχείς αντλήσεις σε πολλές περιοχές έχουν προκαλέσει, ταπείνωση ή στείρευση υδροφορέων, καθώς και υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού (π.χ. υφαλμύρινση). Τεχνικές τεχνητού εμπλουτισμού, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επαναφορά και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των υδροφορέων. Έχουν εκπονηθεί μελέτες και έχουν κατασκευαστεί έργα τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τους υδροφορείς.

 

Γεωτρήσεις παρακολούθησης (monitoring borehole), αποκατάστασης και απορρύπανσης υδροφορέων

77

Σε περιοχές όπου έχουν διαφύγει επικίνδυνοι ρύποι στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα μπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν εξειδικευμένες τεχνικές απορρύπανσης του εδάφους και του υπόγειου υδροφορέα ώστε να αφαιρεθούν από το υπέδαφος. Η τεχνική αφαίρεσης του ρυπαντή από το υπέδαφος απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό, εξειδικευμένη πολυεπιστημονική συνεργασία για την χωροθέτηση κατασκευής των γεωτρήσεων και της μεθόδου κατασκευής.

Εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες με ομαδική εργασία αναλύσουν τα δεδομένα προτείνουν τις βέλτιστες τεχνικές λύσεις αποκατάστασης.

 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Διατάξεις εγκαταστάσεων τεχνητού εμπλουτισμού με φρεάτια ηρεμίας και υδρογεωτρήσεις, από εκτελεσμένο έργο τεχνητού εμπλουτισμού

35 36