Με την χρήση της αβαθούς γεωθερμίας, δίνεται η δυνατότητα για την εκμετάλλευση της ανεξάντλητης γεωθερμικής ενέργειας που παρέχει το υπέδαφος. Με την μελετημένη εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου, ο μηχανολογικός εξοπλισμός θέρμανσης – ψύξης ενός χρήστη, μπορεί να φτάσει σε διπλάσιο βαθμό απόδοσης σε σχέση με τις αντίστοιχες συμβατικές μεθόδους. Οι εφαρμογές της γεωθερμίας είναι πολλαπλές και αποφέρουν σημαντικό όφελος με την εξοικονόμηση ενέργειας. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, νοσηλευτικές μονάδες, οικίες, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, ξηραντήρια αγροτικών προϊόντων, ψυκτικοί θάλαμοι, κολυμβητήρια, κ.τ.λ.) είναι κάποιοι από τους χώρους που βρίσκει εφαρμογή η εκμετάλλευση της θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών και υπόγειων ή επιφανειακών νερών.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

74

Στα πλαίσια έκδοσης αδειών εγκατάστασης ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των υπογείων νερών έχουν συνταχθεί γεωθερμικές μελέτες για νοσηλευτικές μονάδες, οικίες, αγροτικές δραστηριότητες και ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις πλαστικών.